Tuesday, August 12, 2008

Śniadówko nad Wkrą

któryś dla nas cierpiał Pany Jezu Chryste
zmiłój se nad nami

fundatory
Adamcezcy
i Masłoscy

1888. r

posted by Konar at 9:58 AM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar