Friday, April 15, 2011

Tylko Stadion Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego!

Żadne pepsi.

posted by Konar at 9:01 AM  

Comments

  1. FI(L)IP says:

    Od naszego stadionu PepsiCo niech się od pepsi!

  2. Konar says:

    Heheh. Dobre.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar