Tuesday, March 22, 2011

Róg Targowej i Wileńskiej

posted by Konar at 6:50 PM  

Comments

  1. koral says:

    a czyje to jest w takim miejscu ?

  2. Konar says:

    Pana, pani, społeczeństwa. Narodu! Heh.

  3. koral says:

    Euro idzie narod nie mysli

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar