Thursday, January 27, 2011

Przy Karowej

posted by Konar at 5:38 PM  

Comments

  1. To na pewno Karowa a nie Bałtyk?

  2. Konar says:

    Bałtyckie mewy chyba nie są tak wypasione, heh.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar