Thursday, July 29, 2010

Białystok

Kościół św. Rocha.

posted by Konar at 3:53 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar