Wednesday, July 21, 2010

Kruklanki

Mazurska wieś założona w 1545 r. Most kolejowy nad Sapiną zbudowany został przez Prusaków w 1908 r. Lekko uszkodzony przetrwał zarówno pierwszą jak i drugą wojnę światową. Choć Niemcy nafaszerowali go dynamitem w 1945 r. nie zdołali zdetonować ładunków. Co ciekawe most wysadzili dopiero 8 września 1945 r. Polscy osadnicy, żeby zapobiec grabieży dóbr poniemieckich dokonywanych za pomocą kolei przez żołnierzy radzieckich.

posted by Konar at 3:32 PM  

Comments

  1. Ech te niemieckie konstrukcje kolejowe – były tak solidne, że nawet sami Niemcy nie radzili sobie z ich kompletnym zniszczeniem.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar