Thursday, May 13, 2010

Koszary V Oddziału Straży Ogniowej

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 23 grudnia 1834 r. podjął decyzję o powołaniu do życia Straży Ogniowej w Warszawie. Jako wzór organizacyjny przyjęto Petersburską Straż Ogniową.

Wzniesione w roku 1878 według projektu Józefa Orłowskiego jako nowa siedziba praskiego, IV oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej.

posted by Konar at 3:18 PM  

Wednesday, May 12, 2010

To będzie Heniu, metr trzydzieści

posted by Konar at 3:22 PM  

Tuesday, May 11, 2010

Nasza Legia za rządów bezprawia iti

Dlaczego prezesi Miklas i Kosmala mówiąc o konieczności przestrzegania przez kibiców prawa na stadionie wykazują się gigantyczną hipokryzją i obłudą sami to prawo łamiąc?
Dlaczego ochrona zakazuje eksponowania napisów konieciti.pl czy przekreślonego logo iti?
Czy jest w tym coś wulgarnego bądź kogoś obrażającego?
Czy setki Polaków zginęło z rąk komunistycznych władz za “Wolność Słowa” po to by towarzysze z iti śmiali się z tego nam wszystkim prosto w twarz?
Czy przypadkiem klubowe zakazy wstępu na Legię za to grożące nie są niezgodne z prawem?
Czy zabranianie komuś czegoś co nie jest niezgodne z prawem nie podchodzi pod jakiś paragraf?
Czy wpuszczenie kibiców(?) na nieoddaną przez nadzór budowlany trybuną, czyli de facto na budowę nie jest niezgodne z prawem?

Brawo Bajtek Kajski!

posted by Konar at 12:12 PM  

Monday, May 10, 2010

ITI zaprasza na Legię

posted by Konar at 5:02 PM  

Friday, May 7, 2010

Ser, mleko i śmietana

posted by Konar at 4:28 PM  

Thursday, May 6, 2010

Był sobie dom

posted by Konar at 4:40 PM  

Wednesday, May 5, 2010

Aldona i Anita wróciły

posted by Konar at 4:55 PM  

Tuesday, May 4, 2010

Trakt Lubelski

Coraz równiejszy…

posted by Konar at 5:09 PM  
« Previous Page

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar