Wednesday, August 6, 2008

Jesień ’86

Drugą połowę puścili na dwójce po dzienniku.

posted by Konar at 12:35 PM  

Tuesday, August 5, 2008

Małe piwko, małe piwko z korzeniami…

posted by Konar at 11:37 AM  

Monday, August 4, 2008

Wileński kitek z ulicy Warszawskiej

posted by Konar at 9:43 AM  
« Previous Page

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar